Virksomhedsprofil for Tømrermester
​Troels Hansen A/S

Vores dygtige håndværkere udfører til enhver tid kvalitetsarbejde uanset arbejdets karakter. Vi renoverer og udfører byggeopgaver i fag- og hovedentrepriser under kyndig byggeledelse.

Målet er at være en respekteret og kendt virksomhed inden for området med medarbejdere, der alle er bevidste om og motiverede til at udføre kvalitetsarbejde, opføre sig korrekt og i enhver henseende arbejde for at tilfredsstille kunderne.

Det er ligeledes målet, at virksomheden skal have ry for at være en god arbejdsplads for medarbejderne. Vi stiller krav til den enkelte, men til gengæld uddelegerer vi ansvar, har gode arbejdsbetingelser med hensyn til skurforhold, værktøj, arbejdstøj med mere samt lægger vægt på gode menneskelige relationer.

Vi har altid lærlinge og uddanner helst vores egne håndværkere.

Vores kunder

Vores kundekreds er bred og omfatter blandt andet professionelle bygherrer, rådgivere, andels- og boligselskaber og forsikringsselskaber.

Vores medarbejderstab er i dag på ca 45-50 mand.

Udover tømrere/ snedkere har vi vores egen murer og maler afdeling.

Virksomhedens historie

I år 1999 etablerede Troels Hansen tømrervirksomheden, der hurtigt fik noget at se til. I år 2008 blev virksomheden omdannet til et A/S-selskab.

I starten byggede vi mest for private i dag fokuserer vi mest på forsikringsselskaber, boligforeninger og erhvervskunder.

Vi har en professionel bestyrelse​

​Palle Jensen

Regionsdirektør i El:con

palle

​Leif Fredberg

Direktør/ indehaver af Lefre Holding

1_4

​Fortrolighedspolitik for samarbejdspartnere

​Som led i indgåelsen af et samarbejde behandler Tømrermester Troels Hansen A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Tømrermester Troels Hansen A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

​Tømrermester Troels Hansen A/S

Erhvervsparken 3, 4621 Gadstrup

Cvr: 31064996

Telefon 46117141

mail: info@th-as.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne opretholde samarbejdet.

​Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af samarbejdet. Desuden kan behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af samarbejdet.

Dine personoplysninger vil kun blive videregivet til yderlige relevante samarbejdspartnere, der er nødvendige med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

​Det skal oplyse, at Tømrermester Troels Hansen A/S ikke overfører dine personoplysninger til tredjeland(e) / internationale organisation(er).

Tømrermester Troels Hansen A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe de er relevante for samarbejdet og gældende lovgivning. Data kan slettes ved anmodning. Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Tømrermester Troels Hansen A/S behandler om dig:

Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig) • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse). • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling. • Retten til indsigelse • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger). Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Tømrermester Troels Hansen A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Tømrermester Troels Hansen A/S

Vores dygtige håndværkere udfører til hver en tid kvalitetsarbejde uanset arbejdets karakter. Vi renoverer og udfører byggeopgaver i fag- og hovedentrepriser, herunder kyndig byggeledelse. Vores kundekreds er bred og omfatter blandt andet professionelle bygherrer, rådgivere, andels- og boligselskaber og forsikringsselskaber.

Kontakt os​

​Erhvervsparken 3, 4621 Gadstrup

​Tlf.: (+45) 4611 7141

E-mail: info@th-as.dk

CVR: 31064996