Kvalitetssikring

Tømrermester Troels Hansen A/S er medlem af Byg Garanti (Dansk Byggeris garantiordning) og har eget kvalitetssikringssystem, der bygger på granskning, modtagerkontrol, proceskontrol og slutkontrol.

 


Vores kvalitetssikringssystem

 • Vi sikrer altid grundig projektgranskning inden opstart af byggeri i samarbejde med rådgiver og bygherrer.
 • Vi mener, det er vigtigt at være på forkant for at undgå unødige omkostninger.
 • Vi udfører modtagerkontrol, proceskontrol og slutkontrol som en naturlig del af vores ansvar.


Før opstart

For at opnå det bedste resultat for vores bygherre er det vigtigt, at vi kommer med så tidligt som muligt i byggeprocessen - altså gerne i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Vores kvalitetssikring begynder altid før, vi opstarter en ny byggesag ved i samarbejde med rådgivere omhyggeligt at gennemgå udbudsmaterialet for at finde frem til eventuelle forbedringsmuligheder. Dette gælder både tekniske løsninger, økonomi og afsøgning af eventuelle muligheder for at forbedre tidsplanen.


Under byggeforløbet

Vort firma sikrer, at konstruktioner og installationer som beskrevet i tegninger, beskrivelser og andre angivelser udføres, så det færdige byggeri opnår den tilsigtede kvalitet jf. kvalitetssikringscirkulæret § 4.


Kvalitetssikring indeholder 7 grundelementer, men er tilpasset hvert enkelt projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 


1 - KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET

Virksomhedens kvalitetsstyring omfatter:

 

 • Specifikationer, normer og kvalitetskrav
 • Modtagekontrol
 • Proceskontrol – i form af mestertilsyn
 • Slutkontrol
 • Udbedring af mangler
 • Oplysninger om drifts- og vedligehold samt fremskaffelse af produktinformation

 

Normer og kvalitetskrav

De i projektet anførte standarder, normer og kvalitetskrav overholdes.

Fravigelser i projektet iht. godkendte byggemødereferater.


2 - MODTAGEKONTROL

Der udføres en modtagekontrol af samtlige materialer leveret på byggepladsen.


Kontrollen omfatter:

 

 • En visuel kontrol af transportskader og synlige fejl.

 

Generelt

Der udføres løbende kontrol af de modtagne materialer samt stikprøvekontrol.


3 - PROCESKONTROL

Generelt

Tømrermester Troels Hansen A/S gennemfører - i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik - en hensigtsmæssig proceskontrol på egen foranledning.


Der udføres løbende kontrol og stikprøvekontrol af arbejdet.


4 - SLUTKONTROL

Ved afslutning af arbejdet udføres en slutkontrol af det færdige arbejde af:

 

 • Tømrermester Troels Hansen A/S

 

Denne kontrol ændrer ikke retsforholdet i forbindelse med den endelige aflevering til bygherren ifølge AB 92.
Kontrollen føres visuelt, og eventuelle afvigelser registreres.


5 - UDBEDRING AF MANGLER

Alle mangler, som konstateres under arbejdets udførelse, udbedres løbende.
Eventuelle mangler, konstateret under slutkontrollen, udbedres før afleveringsforretning til bygherren.
Eventuel udbedring aftales med tilsynet.


6 - KVALITETSDOKUMENTATION

Alle kontroldokumenter udarbejdes samtidig med, at kontrollen udføres.


Der vil ved arbejdets afslutning foreligge:

 

 1. Slutkontrol af snedker/tømrer.
 2. Ajourført KS-håndbog med dokumentation.

 

7 - OPLYSNING OM DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSE

Fremskaffelse af produktinformation.

Kom i kontakt med os

Står du over for en udfordring? Du kan kontakte os på telefonen eller udfylde nedenstående kontaktformular.

 

 
 
 
Til forside
 

BYG Garanti - Se medlemsskab               (+45) 4611 7141         bogholderi@th-as.dk 

Tømrermester Troels Hansen A/S

CVR-nummer: 31064996

www.toemrertroels.dk

Erhvervsparken 3
4621 Gadstrup

Find vej med Google Maps

Telefon: (+45) 4611 7141

Mobil: (+45) 2021 6660

E-mail: bogholderi@th-as.dk